Výstupy 

Zde po ukončení zasedání naleznete schválené Usnesení NPDM z roku 2018
 
Usnesení z roku 2017