Výstupy 

Usnesení z XXII. Zasedání NPDM, které se bude konat v listopadu, naleznete na této stránce.