Výstupy 

Usnesení z XXII. Zasedání NPDM ve formátu PDF naleznete zde.