Program

Program se pro vás připravuje, bližší informace očekávejte již brzy!
Registrace startuje v 9:30 hodin v budově UNICORN College.
Zahájení v 10:00 hodin.
Konec akce je naplánovaný na 17 hodin.