Mezinárodní den pěstounství - My a Lumos

Ve dnech 30.9. a 1.10.2017 proběhlo první setkání Týmu Mladých Lumos po prázdninách v novém školním roce, které se konalo v Pardubicích v prostorách centra Don Bosco. Tohoto setkání se zúčastnili i čtyři zástupci z NPDM.

více na: https://www.npdm.eu/news/mezinarodni-den-pestounstvi-my-a-lumos/