Program

Celé Online Fórum NPDM 2020 proběhne 14. listopadu přes platformu Microsoft Teams (odkazy účastníci obdrží emailem).
 
8:45–9:00        Zahájení
9:00–10:15      Systém hodnocení na školách
10:15–10:45    Pauza
10:45–12:00    Distanční výuka
12:00–12:30    Pauza
12:30–13:45    Parlamenty online
13:45–13:50    Pauza
13:50–14:00    Závěrečné slovo
 
NPDM si vyhrazuje právo na změnu programu.