Městské PDM

Městské parlamenty

Městský parlament je většinou složen z volených zástupců parlamentů školních, jejichž zájmy zasahují do každodenního dění ve městě. Svými aktivitami, nápady a podněty neustále vytváří nový prostor pro komunikaci všech generací na nejrůznější otázky. Zřizovat jej může přímo město, Místní agenda 21, Dům dětí a mládeže či jiné volnočasové zařízení zaměřené na děti a mládež.