Jak založit parlament?

ŠKOLNÍ PARLAMENT
1) Ve škole si najděte vhodného učitele, který Vám zajistí podporu/koordinaci
2) Najděte vhodné prostory
3) Předložte tyto informace řediteli/ředitelce školy (ze zákona na parlament máte právo) 
4) Po dohodě s vedením školy svolejte zasedání
5) Vytvořte krátké stanovy/pravidla školního parlamentu
6) Určete četnost schůzek
7) Zvolte vedení
8) Začněte podnikat další kroky k rozvoji parlamentu