Evidence

Evidence PDM slouží k zaznamenání základních informací o jednotlivých parlamentech.

Díky evidenci chceme vytvořit kompletní databázi všech PDM v České republice. Vyplnění evidenčního listu je zcela dobrovolné, ale budeme rádi, když budeme moci časem operovat s co nejpřesnějším číslem, které bude vyjadřovat počet dětských a mládežnických samospráv existujících v ČR. 

Pokud máte ohledně evidence dotazy, obraťte se na email evidence@participace.cz

Evidenční formulář: https://docs.google.com/a/participace.cz/forms/d/e/1FAIpQLSfie8YJIrVr_IGODCUADIHpA8e3VB9r6rPpJgITtlnabLMnqA/viewform