Dokumenty

Zde naleznete veškeré důležité dokumenty:

 

Statut a přílohy:

Statut 2010.pdf 
Příloha 1.pdf 
Příloha 2.pdf 
Příloha 3.pdf 
 

Evidence:
Evidenční list

 

Certifikace:
Ustanovení certifikace.pdf 
Žádost o certifikaci.doc 
 

Usnesení NPDM:

Usnesení NPDM 2018.pdf Můj start 2018

Usnesení NPDM 2017.pdf Máme názor, i mladí vědí jaké chtějí Česko

Usnesení NPDM 2016.pdf Evropská unie a my

Usnesení NPDM 2015.pdf Budoucnost participující mládeže
 Usnesení NPDM 2014.pdf Děti a mládež podle Úmluvy o právech dítěte

Usnesení NPDM 2013.pdf Česko po volbách a mladí lidé

Usnesení NPDM 2012.pdf Demokracie očima mladých

Usneseni NPDM 2011.pdf Ideální škola a dobrovolnictví v ČR

Usneseni NPDM 2010.pdf Volby a občanská společnost, mezilidské vztahy a státní maturita

Usneseni NPDM 2009.pdf Postavení mládeže v ČR

Usneseni NPDM 2008.pdf Úmluva o právech dítěte

Usneseni NPDM 2007.pdf Školský zákon, Atlanticismus a česká společnost, Certifikace parlamentů dětí a mládeže

Usneseni NPDM 2006.pdf Školský zákon, monoteistická náboženství, Úmluva o právech dítěte

Usneseni NPDM 2004.pdf Školní řády, evropská ústavní smlouva

Usneseni NPDM 2003.pdf Žákovská práva a povinnosti

Usneseni NPDM 2002.pdf Evropská unie, reforma školství

Usneseni NPDM 2001.pdf Úmluva o právech dítěte

Usneseni NPDM 1999.pdf Ekologie, děti a mládež v médiích - vliv médií na veřejné mínění

Usneseni NPDM 1998.pdf Návrh na dětská práva a práva žáků, návrh na volný čas dětí a mládeže

 

Dokumenty online:
Dokumenty online

 

Tiskové zprávy a prohlášení: