Zasedání základních škol 2015

25.05.2015 20:19

       Městskému parlamentu dětí a mládeže nejde jenom o vyslechnutí studentů ze středních škol. Do dění města mají co mluvit přece i žáci ze škol základních. Proto jsme třináctého března uspořádali v Lužánkách zasedání právě pro vyslance ze základek.

       Žákům a učitelům, kteří se zasedání zúčastnili, jsme po usazení pustili reprezentační video MPDM; poté jsme jim pomocí prezentace vysvětlili, co jsme za organizaci, co děláme a jaké jsou naše cíle. Další na programu byly workshopy a diskuze. Vzhledem k tomu, že hlavní téma zasedání bylo „Moderní závislosti“, objevily se zde workshopy na téma „technika ve školách“, „čtení“ nebo třeba „mobilní telefony“. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a s těmi putovali od jednoho workshopu ke druhému. U určitých témat se diskutovalo o problematických otázkách a žáci nám svěřovali své názory a pohledy.
       Z každého zasedání by měl vzejít nějaký výsledek; v našem případě usnesení. Po krátké přestávce se proto skupinky vrátily k workshopům, u kterých začínaly, a dostaly za úkol vymyslet nějaký krátký výstup. Když bylo hotovo, každá skupinka svůj nápad prezentovala před ostatními a podle počtu hlasů „pro a proti“, se nápad buď zaznamenal, nebo nezaznamenal do usnesení. Nakonec přišla na řadu volba nových členů MPDM. Přihlásilo se asi 20 žáků a každý z nich měl možnost se krátce představit. Na základě toho pak všichni zúčastnění hlasovali.
       A jak to dopadlo? Navzdory tomu, že byl pátek třináctého, všechno proběhlo hladce a parlament získal 10 nových členů. Takže co z toho vyplývá? Už se těšíme na příští rok!

                                                                                                                            Klára Kadlecová