Zahradní slavnost a spolupráce se SK RVŠ

26.09.2016 10:50

Každoročně začátkem září pořádá Hlávkova nadace zahradní slavnost ku příležitosti slavnostní mše, jež plyne ze závěti samotného Josefa Hlávky. Připadá na některý ze zářijových dnů kolem svátku Marie. Letos to vyšlo přesně na 12. září. Za NPDM se účastnila (shodou okolností) 1. místopředsedkyně Marie, která se vydala na dlouhou cestu do Lužan na zámek Nadace. Co víc si přát, než slavit svátek na zámku, kde se věkový průměr pohybuje okolo pětašedesáti. Naštěstí jsem nebyla jediná, která snižovala věkový průměr. Kromě mě tam byli ještě zástupci Studentské komory Rady vysokých škol.
Co dělat, když máte celé odpoledne trávit na zámku? Naštěstí členové SK RVŠ byli velice příjemní a ochotní, takže se s nimi dalo navázat komunikaci. Zjistili jsme, že máme hned několik společných témat, zejména tedy 17. listopad coby Mezinárodní den studentstva. Aby nezůstalo jen u povídání v zámecké zahradě, domluvili jsme se na schůzce v Praze.

Ta se konala na svatého Václava. Ne, ani o státních svátcích se „neflákáme“. Dorazil samotný předseda SK RVŠ a tajemnice. Ze strany NPDM byla přítomna ještě Anička Murková a koordinátorka Jana.

Probírali jsme především oslavy 17. listopadu, s tím spojený Týden studentů a pietní akce. Domluvili jsme spolupráci na pořádání slavnostní přednášky děkana právnické fakulty UK Kuklíka a navazujícím koncertu některého z univerzitních sborů. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která tuto akci připraví. Dále jsme se dohodli, že NPDM bude umožněno mít 17. listopadu vlastní stánek na Albertově a předtím slavnostně položí pietní věnce před Hlávkovými kolejemi a v Žitné ulici.

Těšíme se z nové spolupráce a těšíme se na vás při některé z těchto akcí v Praze!

Marie Silná, NPDM