XIX. Zasedání NPDM

21.09.2016 20:55

Rok se s rokem sešel a za chvíli tu máme listopad a s ním i XIX. Zasedání NPDM. Letošní té jsme zvolili "EU a my" v reakci na nejnovější události u nás a hlavně ve světě. Chceme tímto dostat tuto komplikovanou problematiku mezi mladé, pomoci jim zorientovat se a možná i utvořit si na situaci vlastní názor.

Mladí Brité podle informací v médiích neměli přehled o tom, co pro ně bude znamenat případný Brexit (odchod Británie z EU). Aktivně se zajímat začali, až když bylo pozdě. Už bylo rozhodnuto, proto my, členové Národního parlamentu dětí a mládeže, si plně uvědomujeme naši zodpovědnou funkci v předávání informací a jejich šíření mezi mladé lidi, de facto mezi děti a mládež.

V návaznosti na náš dlouhodobý projekt Fakta vs. Mýty o EU pro Vás v současné době připravujeme tři dny workshopů s významnými osobnosti v oblasti mezinárodních otázek, zejména pak právě v tématu EU. Čtvrtý den, 21. listopadu 2016, pak proběhne přijímání Usnesení, které poputuje na příslušná místa, dále představení nové Rady a Předsednictva NPDM a volba nového vedení NPDM.

Ještě, než celé zasedání odstartuje, připravujeme se na akce kolem 17. listopadu. Tento rok nás 100% uvidíte u Hlávkových kolejí a také v Žitné ulici. Sledujte náš Facebook, protože tam se vše dozvíte "z první ruky". Naše aktivity ve věci obnovení Mezinárodního dne studentstva rozhodně nekončí. Je nejvyšší čas rozvířit novou diskuzi v politických kruzích a v tom si můžeme podat ruku se Studentskou komisí Rady vysokých škol, s nimiž na celé věci (ob)nov(en)ě spolupracujeme.

Listopad bude plný velkých věcí, proto neváhejte s přihláškami!

Marie Silná, NPDM