Spuštěna kampaň "mladí proti nenávisti online"

25.03.2013 20:42

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s odborem pro mládež
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) realizuje v České republice mezinárodní
kampaň „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva", která je iniciována
Radou Evropy. Kampaň je zaměřena na potlačení projevů nenávisti v prostředí online: extremismu,
rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu apod. Zároveň bude
podporovat etické a slušné chování při online komunikaci. Celoroční kampaň oficiálně zahájil dne
22. 3. 2013 generální tajemník Rady Evropy, Thorbjørn Jagland.
 
Společným jmenovatelem výše uvedených negativních projevů je zášť a nenávist. Cílem kampaně
„Mladí proti nenávisti online“ je proto podpora vzdělání v oblasti lidských práv a mediální výchovy
a zvýšení angažovanosti mládeže. Organizátoři kampaní osloví mladé uživatele internetu, kteří
v současnosti tráví velkou část svého volného času online komunikací, zejména v prostředí sociálních
sítí. Druhou oslovenou cílovou skupinou budou dospělí – především učitelé a knihovníci, kteří s dětmi
a mládeží přímo pracují. Kampaň bude realizována v úzké spolupráci s Mládežnickým panelem NCBI.
NCBI se obrací také na celonárodní síť Informačních center pro mládež, knihovny, školy atd.
 
V následujících dnech bude jmenován Národní koordinační výbor, tj. odborný a konzultační orgán,
který zajistí součinnost organizátorů s politickou reprezentací, veřejnou správou, se zástupci
komerčních společností a neziskového sektoru, kteří projeví zájem podpořit kampaň nebo se na ní
podílet a napomoci tak její úspěšné realizaci.
 
Jiří Palyza, výkonný ředitel NCBI, dodává: „Kampaň bude propagována v online i offline prostředí:
prostřednictvím webových stránek, které budou obsahovat veškeré související informace
o realizovaných aktivitách, profilů na sociálních sítích a rovněž v rámci vzdělávacích aktivit NCBI – na
konferencích, seminářích atd.“
 
Mgr. Zdenka Mašková, zástupkyně ředitele odboru pro mládež MŠMT ČR, upřesňuje: „Mladí lidé
dostanou šanci vyjádřit svůj názor k problematice nenávistných projevů prostřednictvím online
platformy. Webová stránka www.nohatespeechmovement.org je přístupná široké veřejnosti.
Uživatelé internetu sem budou moci umístit své příspěvky – názory, svědectví a emoce vyjádřené ve
fotografiích a videozáznamech.“
 
Uvedená stránka je k dispozici v anglickém a francouzském jazyce. Pro zachování kvality a korektního
obsahu bude stránka moderována. V českém jazyce budou informace průběžně zveřejňovány na
webové adrese www.proti-nenavisti.cz.
 
Juraj Gerbery, Public Policy Manager UPC Česká republika, která se rozhodla kampaň podpořit,
vysvětluje: „Společnost UPC dlouhodobě spolupracuje s Národním centrem bezpečnějšího internetu.
Získali jsme pozitivní zkušenosti například s kampaněmi ke Dni bezpečnějšího internetu. Letos
jsme společně propagovali také týden proti digitálnímu vyloučení „Get Online Week 2013“, na
celoevropské úrovni. Připojujeme se ke kampani „Mladí proti nenávisti online“ mj. proto, abychom
přispěli ke kultivaci komunikace v prostředí internetu.“
 
Svoboda projevu je jedním ze základních práv lidí v pluralitní demokratické společnosti zakotvených
v 10. článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Na rozdíl od svobody myšlení to ovšem
není právo absolutní. Jeho výkon je spojený s řadou omezení v zájmu ochrany pořádku,
předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti, a také povinností, například
respektováním svobody vyznání.
 
autor: Tisková zpráva