QUIP - Hear Our Voices

25.11.2014 18:07

    Jednoho (ještě) podzimního dopoledne se zástupci NPDM vydali do Prahy na jednu velmi unikátní akci. Šlo o Dětské fórum, připravované společností Quip, která se zabývá inkluzí ve školství v rámci mezinárodního projektu „Hear Our Voices“. Ptali se dětí na jejich zkušenosti s dětmi s postižením, jestli je mají ve třídě nebo v rodině a jak s nimi vychází, jaké výhody, nevýhody a jak jim pomáhají.

    Akci zahájil úvodním slovem náměstek MŠMT a pořadatelky z Quip. Celá akce byla hozena do námořnického stylu a tak uvítací aktivita byla hledání majáků, čímž se děti rozřadily ke koordinátorům pracovních skupinek. Jednou z koordinátorů byla členka NPDM.

    Pak už se začalo s hlavním bodem programu, kdy bylo připraveno 6 tematicky zaměřených okruhů a postupně si děti mezi sebou povídaly, diskutovali a sestavovaly výsledný papír. Takto se „proplouvalo“ kontinenty napříč světem, kdy jeden kontinent představoval jedno téma. Pak už byl pomalu čas oběda a nešlo to jinak, než kuřecími řízky a salátem se vrátit zpět k nám do ČR. Po delší pauze na oběd koordinátoři pracovních skupinek představili dopolední dílo svých týmů, další paní z ministerstva si nás přišla poslechnout a zhodnotit, co jsme vytvořili a na závěr jsme se všichni plni očekávání loučili.

    Jenomže, to dojemné loučení mělo svůj háček. Koordinátoři spolu s paní, která tvoří pro ministerstvo tiskové zprávy, jsme ještě potřebovali vytvořit z našeho semináře vlastní tiskovou zprávu, kterou si můžete přečíst na stránkách MŠMT v sekci články a na stránkách www.kvalitavpraxi.cz (https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/detske-forum-slyste-nase-hlasy?highlightWords=quip; https://www.kvalitavpraxi.cz/zpravodajstvi/naslouchejme-hlasum-deti.html)

    Více o projektu „Hear Our Voices“: https://www.childrights4all.eu/