První zasedání nové Rady a Předsednictva NPDM

12.03.2018 19:05

Dne 13.-14. března proběhlo první zasedání nově zvolené Rady a Předsednictva. 

1. Teambuilding 

2. Seznámení s fungováním NPDM 

3. Seznámení s dokumenty NPDM 

4. Rozdělení do výborů a práce ve výborech 

5. Zhodnocení XX. Zasedání NPDM 

6. Kalendář akcí 

7. Práce s usnesením NPDM 

8. Určení termínů Zasedání R+P NPDM

 9. Ostatní

 

Sobota

Začátek v 10:00 Přítomno 17 členů Rady a Předsednictva. 

1. Hlasování o návrhu programu Návrh byl jednohlasně přijat. (17/0/0)

 2. Představení Na úvod proběhlo krátké představení přítomných členů NPDM. 

3. Seznámení s dokumenty NPDM Šimon Horký, předseda NPDM, nás zpravil s etickým kodexem, stanovami NPDM, statutem a právy a povinnostmi členů NPDM, tyto dokumenty byly podepsány přítomnými členy. 

4. Volba zapisovatele Zapisovatelem byla jednohlasně zvolena Kateřina Špalková. (17/0/0) 

5. Restrukturalizace výborů Byla provedena restrukturalizace výborů a osvětlení jejich činnosti. Konečná podoba byla dohodnuta v následující formě: Mediální výbor Výbor pro vnější vztahy (VVV1) Výbor pro vnitřní vztahy (VVV2) Školský výbor a výbor pro práva dítěte Zároveň došlo i k seznámení bližšího fungování parlamentu a struktur mládežnických organizací. 

6. EYE Členové byli seznámeni s možností účasti na EYE, účast je v jednání.13:00 - 15:00 PAUZA 

7. Teambuidingová aktivita Delegáti NPDM si navzájem sdělili své obavy a přání. Nejčastěji zaznívaly obavy ze špatné komunikace a přání zvýšit povědomí o NPDM. 

8. Rozdělení a práce ve výborech Po teambuildingové aktivitě se delegáti rozdělili do svých výborů a vypracovali předběžnou agendu na příští rok. Mediální výbor Mediální výbor vymyslel vizi, ve které představil nový hashtag #letemsvetemparlamentem, pod kterým chce přidávat další příspěvky na facebooku. Zároveň budou členové výboru pravidelně přidávat příspěvky o politickém dění a vlastní fejetony, mediální výbor také vypracuje mediální plán vždy na měsíc dopředu. Také mediální výbor vypracuje plán na zvýšení povědomí o NPDM a pravidelně publikovat příspěvky na web a sociální sítě. Výbor pro vnější vztahy Výbor pro vnější vztahy se rozhodl se tento rok zabývat několika body:

 a) účast na EYE, v jednání b) evidence parlamentů ve formě mapy c) udržování kontaktů s ostatními parlamenty d) navázání kontaktů s okolními zeměmi, především V4 e) pomoc se zakládáním dalších parlamentů, vypracování návodu Výbor pro vnitřní vztahy Výbor pro vnitřní vztahy nabídl možnosti kulturního programu zasedání R + P NPDM a zároveň avizoval pořádání výjezdního zasedání v létě, také se výbor bude podílet na tvorbě programu na Zasedání R+P.  Školský výbor a výbor pro práva dítěte Tento výbor představil několik bodů, kterými se bude následující rok zabývat: 

a) udržování kontaktů s MŠMT - sledování dění na ministerstvu a předávání informací

 b) anketa: Co chtějí studenti zlepšit na školství? 

c) prosadit 17. listopad jako Mezinárodní den studentů 

d) udržování kontaktů s LUMOS 

e) výstava knihy k dětským právům f) vytvoření dialogu → maraton dialogů, ve spolupráci s VVV2 

9. PVZ Členové se shodli, že letos by měla proběhnout parlamentní výměna zkušeností. O konečném místě pořádání se bude ještě jednat, nicméně datum bylo stanoveno na 27. - 1. 4.