Ourspace, mezinárodní sociální síť pro mládež

25.03.2013 16:09

 

Neuplynulo ani pár měsíců od jejího spuštění, a sociální síť OurSpace se plní diskuzemi nejen nad
politickou situací v ČR. A co více, strůjci témat jsou právě její uživatelé, převážně studenti středních a
vysokých škol. V České republice se jedná o ojedinělý úkaz, kdy takto mladí uživatelé skrz sociální síť
veřejně diskutují a snaží se přijít s užitečnými návrhy.

 
 
 
 
Aby se sociální síť stala ještě více přístupná pro potenciální uživatele, navázali jsme nyní spolupráci
s Masarykovými debaty – projekt studentů Masarykovy University a připravili jsme společnou debatu
s tezí „Dětské domovy by měly být zrušeny“. On-line diskuse k této tezi probíhá na sociální síti
OurSpace již nyní a živá debata proběhne příští středu tj. 27. března od 17 hodin v aule Právnické
fakulty MU v Brně. „Od této spolupráce si slibujeme větší uplatnění této mezinárodní diskusní
platformy v prostředí studentských spolků, sdružení dětí a mládeže i parlamentů dětí a mládeže.
A to především pro vydiskutování si svých témat. Zároveň pro samotné Masarykovy debaty se tak
otevřela možnost svou diskusní tezi více zpřístupnit svým příznivcům ještě před samotnou živou
debatou, což do teď nemohli,“ dodala koordinátorka OurSpace Dominika Pudilová.
 
Síť OurSpace vznikla jako projekt organizací a firem z několika evropských zemí. Partneři projektu
jsou: Athens Technology Center v Řecku (koordinátor projektu), Národní technická univerzita
v Athénách, Dunajská univerzita v Kremži, Britská rada mládeže, Babel international, EurActiv
Politech, 21c Consultancy Limited a Google.
 
Za Českou republiku OurSpace organizuje Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu
a recesi.
 
OurSpace je financován Evropskou komisí v rámci programu CIP Programme Network.
 
Autor : Tisková zpráva    www.ourspace.com