Ohlédnutí za XVIII. Zasedáním

28.01.2016 19:42

Jako by to bylo včera, co v Praze probíhalo XVIII. Zasedání NPDM, přitom jsou to více než tři měsíce od doby, co jsme v Poslanecké sněmovně odhlasovali Usnesení 2015. Ve dnech 20. – 22. 11. probíhaly v oblasti Žižkova na Olšanském náměstí v ZŠ Lupáčova různorodé workshopy a zajímavé diskuze, které byly určeny parlamenťákům z celé ČR. Hlavními tématy pro Zasedání se stali: Participace mladých, Škola a participace, Inkluze, Cochemská praxe, Vliv médií, Branný zákon a Mezinárodní den studentstva.

Hned v sobotu dopoledne nás navštívil generál Andor Šándor, uznávaný odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. Diskutovali jsme se hlavně o hrozbě terorismu, migrační krizi a dalším děním ve světě, o kterém má pan Šándor široké spektrum znalostí. Ještě před panem Šándorem nás navštívil pan Ludvík Cimburek, poradce náčelníka Generálního štábu AČR, velitel rohy záloh 601. speciálních sil a Václav Kříž, člen aktivních záloh. Pánové se s účastníky bavili především na téma Aktivních záloh a Branné povinnosti.

Odpolední část už byla více o workshopech, protože mezi nás zavítala Ivana Rykrová s originálním workshopem „Buďte svou značkou“, kde se účastníci snažili proniknout nejen do prezentování svých PDM veřejnosti. Dále to byl Josef Kaštil, bývalý parlamenťák, který účastníkům nastínil, proč je důležité být aktivní a diskutoval s nimi o participaci. Poslední v tomto poobědovém bloku byla Zuzana Wágnerová, která měla praktický workshop „Jak se orientovat v dnešních médiích“, přičemž účastníky nechala, aby srovnávali jednotlivé deníky na českém trhu a radila jim vychytávky, čeho si v novinách více všímat.

V následujícím bloku nás navštívili zástupci organizace Lumos, kteří podporují v ČR inkluzi na školách a podporují děti, jejichž rodiny sužují jakékoli problémy a hrozí, že by dítě mělo být odebráno biologickým rodičům a posláno do ústavní péče. Dále měla svůj workshop koordinátorka NPDM Jana Votavová, na kterém se diskutovalo nad fungováním jednotlivých parlamentů, funkcemi členů a tak dále. Poslední workshop dne byl 17. listopad 1939 s Klárou Filgasovou. Šlo především o připomenutí událostí tohoto významného roku a zhodnocení činnosti R+P za uplynulý funkční rok ve věci obnovení Mezinárodního dne studentstva.

V neděli workshopy pokračovaly. Marek Kráčmar nám představil Evropskou kartu mládeže EYCA, dále proběhla věcná diskuze nad participací v praxi s dnes už bývalou předsedkyní NPDM Denisou Hlušičkovou, fungování parlamentů tentokrát s Annou Murkovou, stmelování kolektivu učily Hana Štípková a Tereza Chrvalová. V další části nám Cochemskou praxi představila Markéta Nováková z Cochem.cz, Strukturovaný dialog mládeže Michaela Cvachová a praktické rady, jak napsat reportáž nebo tiskovou zprávu nejen v souvislosti s parlamentem, učila současná předsedkyně NPDM Michaela Doležalová. V tento den proběhla též prezentace činnosti parlamentů. V noci pak vedení NPDM sepisovalo Usnesení NPDM, aby bylo v pondělí co přijímat a připomínkovat.

V pondělí byla místo ranní rozcvičky do programu zařazena cesta do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Metro v pondělí ráno, to je zážitek. Když všichni dorazili do domluvené místnosti Státní akty, Jednání bylo zahájeno. Za MŠMT dorazil náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pan Stanislav Štech a paní poslankyně Nina Nováková jako „hostitelka“. Začali jsme v devět hodin, po úvodních proslovech obou přítomných hostů a koordinátorky NPDM se slova ujala předsedkyně Denisa Hlušičková, aby přečetla návrh Usnesení, mohla nechat prostor pro připomínkování a následně jsme diskutovali a hlasovali o navrhovaných připomínkách. Poté druhá místopředsedkyně Marie Silná přečetla Usnesení v konečné podobě a v poledne bylo finálně odhlasováno. Po obědě přišel čas na volbu nového vedení NPDM. Novou předsedkyní se stala Michaela Doležalová a jejími věrnými místopředsedy Marie Silná a Jakub Kuruc. Na konci už proběhla jen obrovská děkovačka od všech všem a gratulačka nově zvolenému vedení NPDM.

Tímto ještě jednou děkujeme všem za účast, koordinátorce Janě Votavové za to, že stále věří myšlence parlamentů a vede nás kupředu, a těšíme se naviděnou 18. – 20. listopadu na XIX. Zasedání NPDM v Praze!

 

Marie Silná, NPDM