Novela školského zákona

25.01.2015 21:01

    K prvnímu lednu vyšla v platnost novela školského zákona a školský výbor  NPDM  se rozhodl přiblížit, některé z důležitých bodů.  První bodem je podpora žáků se speciálními potřebami.  Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou moci využívat speciální učebnice, individuální vzdělávací plány, pedagogické asistenty a tlumočníky do znakové řeči. Tyto opatření pomohou k jejich lepšímu začlenění mezi ostatní vrstevníky. Dalším bodem novely je zákaz prodeje nezdravých nápojů a jídla na školách. Už nebude možné koupit si čokolády, brambůrky, ale dokonce i kávu ve školních automatech či bufetech. Nezdravé potraviny by mělo nahradit ovoce, zelenina, saláty nebo jogurty. Novela se také týká přípravných tříd. Děti přípravné třídy navštěvují poslední rok před nástupem na základní školu a tyto třídy mají pomáhat dětem s přechodem na základní školu a s prvotním vzděláváním. Dříve byly třídy určeny pouze pro děti ze sociálně slabých skupin. Díky změn je budou moci navštěvovat všechny děti, především děti s odkladem povinné školní docházky.  Další bodu se týká středních učňovských škol. Závěrečné zkoušky budou podobně jako maturit pro všechny školy stejné.  Novela školského zákona se také zabývá pracovním úvazkem ředitelů veřejných škol. Ředitelé budou mít smlouvy na dobu neurčitou, dříve podepisovali smlouvy na dobu určitou na šest let a poté neměli jistotu prodloužení smluv. Dále novela počítá s obnovením státní zkoušky ze psaní na klávesnici, zpracováním textu na počítači a těsnopisu.  Další změna se týká maturitní zkoušky. Bude možnost nahradit jednu zkoušku profilové části maturity mezinárodně uznávanou jazykovou zkouškou.

Školský výbor NPDM