Návštěva Lumosu

28.01.2016 19:49

Jak už jsme zmínili v předchozím článku, v rámci lednového zasedání jsme se v Praze potkali se zástupci organizace Lumos. Tato mezinárodní nezisková organizace působí zejména v Evropě, dále v USA nebo na Haiti. Cílem organizace je podpora rodin, které pečují o děti. Jejich zájem je zajistit dětem plnohodnotné dětství - v tom nejlepším případě se svými biologickými rodiči, případně, pokud péče vlastních rodičů není slučitelná se zájmy dítěte, tak v kvalitních a důstojných podmínkách adoptivních rodičů. Ve světě žije okolo 8 milionů dětí v ústavech, přičemž až 90% těchto dětí má žijící biologické rodiče nebo nejbližší příbuzné. Kancelář v české republice se velmi snaží o přeměnu systému rozdělování peněz mezi orgány následné péče o dítě, které bylo odebráno jeho biologickým rodičům. V současné době jde nejvíce peněz do ústavní péče, která je nejvíce nákladná. Paradoxně nejméně nákladní jsou terénní pracovníci, kteří navštěvují rodiny a snaží se jim individuálně pomáhat především s péčí o dítě.

Se zástupci Lumosu se zástupci R+P NPDM bavili nad budoucí spoluprací. Prvním návrhem je uskutečnit několik seminářů o inkluzivním vzdělávání podle modelu Fakta vs. Mýty o EU. Doufáme, že se nám to vydaří zorganizovat a spolupráce bude i nadále pokračovat.

Marie Silná, NPDM