Lednové zasedání R+P NPDM

28.01.2016 19:48

V novém roce už proběhlo první setkání celého Předsednictva a Rady NPDM. V půlce ledna do Prahy opět přijeli zástupci 10 krajů ČR. V pátek jsme začínali schůzkou se zástupci organizace Lumos, se kterou NPDM navázalo spolupráci. Podrobnosti o schůzce naleznete v dalším článku.

V sobotu se připojil zbytek členů R+P NPDM, kteří se z nějakého důvodu nemohli dostavit již v pátek. Zasedání zahájila předsedkyně Michaela Doležalová a program zasedání se dal do pohybu.

Nejprve jsme řešili organizační záležitosti, pak už jsme se rozdělili do výborů a práce začala naplno. Každý člen se přiřadil do výboru podle svých dovedností a ještě během oběda už tu byly první úkoly. Po obědě jsme se bavili o nadcházející akci European Youth Event 2016, která se koná ve Štrasburku a kam zavítají členové NPDM jako delegáti za Českou republiku. Zúčastnit by se jí mělo až sedm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie. Během dvou dnů proběhne mnoho tematických debat, diskuzí, workshopů, přednášek a dalších aktivit, které budou zaznamenávat názory mladých napříč EU. Akce proběhne v květnu v rámci jednoho ze zasedání R+P NPDM.

Dále jsme se bavili o pokračování výstavy Knihy k dětským právům a o nových projektech, které bude NPDM realizovat tento rok. Také nás zajímalo, co je kde v jakém parlamentu nového, proto je v programu zasedání vždy bod „Informace z parlamentů“.

Takto jsme různě diskutovali nad tématy týkajících se parlamentů a participace, až bylo sedm hodin a to byl čas vydat se na ubytovnu, přichystat večeři a věnovat se teambuildingu.

V neděli ráno jsme už jen dořešili poslední detaily a opět se každý vydal svým směrem k domovu.

Marie Silná, NPDM