I. Zasedání nové Rady a Předsednictva 2014/2015

24.02.2015 19:22

    Hned po Nové roce se skoro v kompletním složení sešla nová Rada a Předsednictvo na prvním zasedání na pražském Pankráci. Po shledání jsme se společně vydali do nedalekého DDM Prahy 4. Tam jsme se ubytovali a po krátké aklimatizaci v Praze jsme šli započít třídenní zasedání. Úplně na začátek jsme se představili, zahráli si pár her na procvičení jmen, měst a krajů a poté jsme v rámci „teambuildingu“ zabrousili do kuchyně. Společnými silami jsme připravili naprosto královskou večeři pro celý tým. S plnými žaludky jsme se opět věnovali seznamování, teď už trochu dopodrobna – kdo co rád dělá ve volném čase, jaký má kdo rád hudební styl anebo třeba filmy. To nám spolu s hygienou zabralo celý páteční večer a než jsme se otočili, bylo jedenáct. To už byl čas jít spát a většina účastníků přijela z různých koutů ČR, tak ani nebylo divu, že se všichni těšili na spánek.

Sobotní ráno započalo budíčkem v půl osmé a čerstvou snídaní. V devět jsme se společně vypravili metrem do kanceláře DUHA. Dopolední část programu tvořilo seznámení se s dokumenty NPDM, podepsání důležitých papírů členy a volba nového zapisovatele. Stihli jsme si také říct, co čekáme od členství v NPDM, co chceme a nechceme zažít. Když už byl čas oběda, vypravili jsme se do nedaleké restaurace, kde jsme poobědvali. Když jsme se vrátili, rozdělili jsme se do výborů a začala aktivní produktivita jednotlivých výborů. Kulturní výbor začal pracovat na workshopech, které nás čekají na Parlamentní výměně zkušeností v Třebíči (PVZ). Mediální výbor si stanovil úkoly pro další rozvoj webových, facebookových a twitterových stránek NPDM. Školský výbor si stanovil jako úkol napsat mezinárodní výměnu zkušeností s tím, že už začali pracovat na sepisování hlavní stanov. Poslední vniklý výbor, metodicko – koncepční výbor, si zase vzal na starost evidenci všech českých, moravských a slezských parlamentů. Rádi by vytvořili interaktivní mapu s detaily ohledně existujících parlamentů. Také byl sestaven nový kontaktovník a seznam zasedání na celý rok.

Pozdě odpoledne, když už byla tma, jsme se vydali na zpáteční cestu na ubytování. Tam následovala krátká pauza a večeře, kterou jsme opět připravovali jako tým. Večer byl plný historek, her, hudby, ale hlavně psaní medailonků na naše webové stránky a focení „profilovek“.  Pak už proběhla jen hygiena a uložení do postýlek.

V neděli ráno proběhli po snídani poslední úpravy medailonků a fotek na web, velký úklid a nakonec se všichni rozjeli tam, odkud přijeli. Jako naše první zasedání to jistě svůj účel splnilo a účast byla vysoká. Každý si odnesl něco nového a hlavně nějaký „domácí úkol“, které zajišťují, že NPDM není jen záležitostí jednoho zasedání za měsíc. Jak čas letí, za chvíli je tu další zasedání a my se těšíme na setkání. Připravujeme pro vás společně PVZ a Ples NPDM, které nás čekají za nedlouho – 27. – 29. března 2015!