Druhé zasedání Rady a Předsednictva

12.03.2018 21:24

Druhé zasedání Rady a Představenstva prběhlo tentokrát 17.-18.2.2018 

Program zasedání

1. Informace z krajů

2. Práce s Usnesením NPDM 

3. Práce ve výborech

4. Parlamentní výměna zkušeností 2018 

5. Kalendář akcí 

6. Ostatní
 

Sobota 

Začátek v 10:00 Přítomno 17 členů Rady a Předsednictva.
 1. Hlasování o návrhu programu Návrh byl jednohlasně přijat. (14/0/0) 
2. Informace z krajů Na úvod proběhlo informování členu Rady a Předsednictva NPDM o akcích uspořádaných v krajích a stav krajských parlamentů. 
1, Zlínský kraj​- zájezd do Bruselu, spolupráce s Mezinárodním filmovým festivalem (výstava Knihy k dětským právům?)
 2, Moravskoslezský kraj​- zlepšení veřejného prostoru, projekt Kolik váží vzdělání
 3, Plzeňský kraj​- zájezd do Osvětimy, parlament stagnuje 
4, Středočeský kraj​- větší zapojení škol, participace na akcích DDM 
5, Ústecký kraj​- zasedání krajského parlamentu, projekt o mediální výchově 
6, Praha​- počítačový turnaj 
7, Liberecký kraj ​(Česká Lípa) - florbalový turnaj 
8, Olomouc​- práce na propagace, navázání nových kontaktů s vedením města 
9, Brno​- Zasedání brněnských škol 
10, Vysočina​- založení krajského parlamentu (problémy s domluvou)
 3. Práce s usnesením - výstupy Usnesení NPDM bylo zasláno všem poslancům, senátorům a členům Vlády ČR s nabídkou na osobní setkání, e-mailové odpovědi nechávám stále otevřené a seznámím vás s nimi na březnovém zasedání. Osobní schůzky proběhli čtyři a dvě jsou jěště před námi, doposud jsme se sešli s Andrejem Babišem, současným premiérem, Janou Černochovou (ODS), poslankyní, Janem Chvojkou a Alenou Gajdůškovou (ČSSD), oba poslanci a Dominikem Ferim (TOP09), také poslanec. Před námi je domluvená schůzka s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Radkem Vondráčkem (ANO) a s ministryní práce a sociálních věcí, Jaroslavou Němcovou. 
● Andrej Babiš - informativní schůzka, byli jsme ve všem odkázání na ministra školství, který zaslal třístránkové vyjádření poštou, schůzka ze strany premiéra vedena povýšeně až arogantně, žádné konkrétní výstupy nemáme. 
● Jana Černochová - kvalitní schůzka, stihli jsme probrat celé usnesení, ze strany paní poslankyně nám byla navrhnuta další spolupráce a to v pořádání Kulatého stolu o bezpečnosti (NBÚ, Generální štáb,..) a podání interpelace, zde bychom rádi podali interpelace na ministra školství, ale nejspíše počkáme na ustálení situace ve vládě. 
● Jan Chvojka a Alena Gajdůšková - paní Gajdůšková je dlouhodobá podporovatelka aktivit NPDM, schůzka tedy byla velice příjemná. Od posl. klubu ČSSD máme zajištěnou podporu jak v problematice dětského ombudsmana, slev v dopravě tak i přejmenování svátku 17. listopadu. Samozřejmá je další spolupráce a paní Gajdůšková pravděpodobně návrh na změnu názvu 17. listopadu podá. 
● Dominik Feri - jelikož Dominik je sám student, tak mu témata nejsou vzdálená a ve směs na všem se shodujeme, ohledně názvu 17. listopadu navrhuje změnu a to záměnu slova “studentstva” za “studentů”, tedy Mezinárodní den studentů. Aktivity z Usnesení: Vedení NPDM se dále rozhodlo zabývat se pouze některými problémy vzniklé z usnesení a jejich zdárné dotažení do konce. Těmito problémy jsou: 17. listopad, slevy v dopravě a dětský ombudsman. 
● 17.listopad - svolat schůzku (kulatý stůl), kam pozvat poslance a senátory napříč politickým spektrem, požádat o záštitu paní Gajdůškovou a znovu představit důvody, proč tuto změnu chceme prosadit, zamyslet se i nad samotnou změnu názvu (studentstva/studentů), kontaktovat SK RVŠ a Hlávkovu nadaci a přizvat je ke spolupráci. 
● Dětský ombudsman - iniciovat schůzku (kulatý stůl), kam pozvat opět poslance a senátory napříč politickým spektrem, ombudsmanku, ale i zástupce neziskových organizací, které se zabývají právy dětí. 
● Slevy v dopravě - zaslat informační dopis na krajské úřady a zjistit stav v krajích a vytvořit podklady pro jednání na ministerstvu, kde zjistit prostor na změnu.
 4. Práce ve výborech
 ● Mediální výbor - práce na mediálním plánu, sdílený i pro vedení, aktualizovat webové stránky a vytvořit plán na zvýšení dosahu a zlepšení propagace práce parlamentu. 
● Výbor pro vnější vztahy - kontakt na maďarský parlament, udržování a další rozšiřování mapy parlamentů, Kulatý stůl o 17. listopadu (podklady), 100 let republiky, vytvořit “návod” jak založit parlament
 ● Školský výbor a výbor pro práva dítěte - anketa o českém školství, zjistit neziskovky, které se zabývají právy dětí (budou sloužit jako podklad pro Kulatý stůl o d. ombudsmanovi) 
● Výbor pro vnitřní vztahy - zjistit festivaly a majálesy, kde se mohou prezentovat neziskovky 
5. Parlamentní výměna zkušeností Na zasedání byli předloženy vedením dvě varianty:
 ● PVZ v krajích - v krajích uspořádat jednodenní PVZ (pozvat všechny školy v kraji), zaměřená jak na kompetence, tak na problémy, které trápí dotčený kraj● PVZ starý formát - akce v Praze, od pátku do pondělí?, kdy se přespává přímo ve škole, kde probíhají také workshopy, možnost různých workshopů, ale také je kladen důraz na zvyšování kompetencí účastníků. O výsledné variantě proběhne hlasování ve FB skupině R+P. 6. Kalendář akcí 
● 22.2. - seminář o právech dětí v Poslanecké sněmovně 
● 23.3. - finále Zlatý Ámos (Hotel Olšanka) 
● 24.3. - ples Zlatý Ámos 
● schůzky nad usnesením - předseda PS, MPSV a MZ
 7. Ostatní Projekt o dezinformacích v Chorvatsku, jakmile budou podrobnosti, tak vedení NPDM seznámí členy R+P.