Velvyslanci NPDM

 
Na 3. zasedání Rady a Předsednictva NPDM 24. 3 - 26. 3. 2017 byla Velvyslankyní NPDM zvolena Michaela Doležalová.