Všechny postavy v NPDM jsme pro Vás roztřídili do čtyř skupin:

Rada a Předsednictvo NPDM

Koordinátorka NPDM

Partneři

Bývalí členové