Evidence všech parlamentů dětí a mládeže v ČR

Prosíme o vyplnění evidenčního formuláře, který bude sloužit pro lepší vzájemnou komunikaci a také jako evidence všech parlamentů, zastupitelstev a rad v České republice. Děkujeme!

Odkaz: https://docs.google.com/a/participace.cz/forms/d/e/1FAIpQLSfie8YJIrVr_IGODCUADIHpA8e3VB9r6rPpJgITtlnabLMnqA/viewform